Y gwahaniaeth rhwng modur dirgryniad a modur cyffredin

Modur dirgryniad:

Mae'r modur dirgryniad wedi'i gyfarparu â set o flociau ecsentrig addasadwy ar ddau ben siafft y rotor, a cheir y grym cyffroi gan y grym allgyrchol a gynhyrchir gan gylchdro cyflym y siafft a'r bloc ecsentrig. Mae ystod amledd dirgryniad y modur sy'n dirgrynu yn fawr, a dim ond pan fydd y grym cyffroi a'r pŵer yn cael eu cyfateb yn iawn y gellir lleihau'r sŵn mecanyddol. Mae chwe dosbarthiad o moduron dirgryniad yn ôl y modd cychwyn a gweithredu a'r cyflymder gweithredu.

Modur cyffredin:

Mae modur cyffredin a elwir yn gyffredin yn “fodur” yn cyfeirio at ddyfais electromagnetig sy'n sylweddoli trosi neu drosglwyddo egni trydan yn unol â chyfraith ymsefydlu electromagnetig. Cynrychiolir y modur gan y llythyren M yn y gylched (yr hen safon yw D). Ei brif swyddogaeth yw cynhyrchu trorym gyrru. Fel y ffynhonnell pŵer ar gyfer offer trydanol neu beiriannau amrywiol, mae'r generadur G yn y gylched yn cynrychioli'r generadur. Ei brif swyddogaeth yw Y rôl yw trosi egni mecanyddol yn egni trydanol.

 

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng modur dirgrynu a modur cyffredin?

Mae strwythur mewnol y modur dirgrynu yr un fath â strwythur modur cyffredin. Y prif wahaniaeth yw bod gan y modur dirgryniad set o flociau ecsentrig addasadwy ar ddau ben siafft y rotor, a cheir y grym cyffroi gan y grym allgyrchol a gynhyrchir gan gylchdro cyflym y siafft a'r bloc ecsentrig. Mae moduron dirgryniad yn gofyn am alluoedd gwrth-ddirgryniad dibynadwy mewn agweddau mecanyddol a thrydanol na moduron cyffredin. Mae siafft rotor modur dirgryniad o'r un lefel pŵer yn llawer mwy trwchus na modur cyffredin o'r un lefel.

Mewn gwirionedd, pan gynhyrchir y modur dirgryniad, mae'r cliriad paru rhwng y siafft a'r dwyn yn wahanol i gliriad y modur cyffredin. Rhaid cyfateb siafft a dwyn y modur cyffredin yn agos, ac mae'r cliriad paru rhwng y siafft a'r dwyn yn y modur dirgryniad yn ffit llithro. Mae yna fwlch o 0.01-0.015mm. Wrth gwrs, byddwch chi'n teimlo y bydd y siafft yn symud i'r chwith ac i'r dde yn ystod y gwaith cynnal a chadw. Mewn gwirionedd, mae gan y ffit clirio hwn ei rôl bwysig.


Amser post: Awst-24-2020